عکس چیبس ماکارونی
ChefTazehArus
۲۴
۶۱۴

چیبس ماکارونی

۷ آبان ۹۷
به سه چیز هرگز نمیرسید:

1-بستن دهان مردم
2-جبران همه ی شکستها
3-رسیدن به همه آرزوها

سه چیز حتما به تو میرسد:

1-مرگ
2-نتیجه عملت
3-رزقی که برایت مقدر شده

الهی_قمشه_ایی
...
نظرات