عکس جان جانان قرمه سبزی جان امده
روژان
۱۳
۵۲۷

جان جانان قرمه سبزی جان امده

۲۳ آبان ۹۷
اینم نهار خوشمزه و جا افتاده منو شوهری و دختری،،،،کلم ترشی که دستورش هم از پاییون گرفتم بهمراه ماست خیار جاتون خالی
...
نظرات