قورمه سبزی جان | سرآشپز پاپیون
عکس قورمه سبزی جان
مامان مهتا
مامان مهتا
۴۹
۵۴۶

قورمه سبزی جان

۵ آذر ۹۷
قورمه سبزی ناهار
...
نظرات
سایر کاربران
همیشه شاکرخدای بزرگ هستم به خاطرهمه چیز
وقتی خوشبخت هستی که وجودت آرام بخش دیگران باشد...
گیلان, لنگرود زیبا
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
گاهی نرسیدن،نداشتن تورا عاشق تر می کند وزندگی چیزی جز عشق نیست...