عکس معجون
m.tahmoresiii
۲۸
۶۳۲

معجون

۹ دی ۹۷
تلنگر...

وقتی که راه نمی روی زمین هم نمی خوری. این "زمین نخوردن" محصول سکون است نه مهارت...

وقتی تصمیم نمی گیری وکاری نمی کنی ، مسلما اشتباه هم نمی کنی ؛ این "اشتباه نکردن" محصول انفعال است نه انتخاب...

خوب بودن به این معنی نیست که درهای تجربه را برخود ببندی و فقط پرهیز کنی ؛ خوب بودن در انتخاب های صحیح ماست که معنا پیدا کرده و شکل می گیرد...

اشتباه کنید اما آن را مجددا تکرار نکنید...

املای ننوشته غلط هم ندارد...
...
نظرات