عکس سالاد فصل
سارا
۱۴۹
۸۶۸

سالاد فصل

۲۲ بهمن ۹۷
هر روز صبح خندان‌تر باش
مهربان تر
بخشنده تر
و صبورتر...
حواست به نگاه خدا باشد
که چشمش به زیباتر شدن توست!
...
نظرات