عکس شامی پوک
mehraban
۲۲
۷۵۴

شامی پوک

۲۴ اردیبهشت ۹۸
خدا جونم به داد مردم ایرانم برس خیلیا تو فقرو تنگ دستی زندگی میکنن و برای گذران زندگیشون با سیلی صورتشونو سرخ نگه میدارن.خدا جونم عاقبتمونو ختم بخیر کن
ممنون از نگاه پر محبتتون چه خوبه تو این ماه عزیز حواسمون به اطرافمون باشه که کسی سر گرسنه زمین نزاره و پدرو مادری شرمنده بچه هاشون نشه
...
نظرات