عکس کیک یک تخم مرغی
zjojo✔
۲۷۱
۲.۱k

کیک یک تخم مرغی

۱۶ تیر ۹۸
.
.
.
سلام مهربوناخوبید؟🙋🙋ان شاءالله همگی روبراه باشید😙😙 آقامن هروقت یدونه تخمِ مرغ تویخچال داشته باشم این کیکِ محشرودرست میکنم👌👌بازم جاداره ازپریساجون تشکرکنم بابتِ دستورِمحشرش😙😙
#کیک_یک_تخم_مرغی #شکلات_باونتیروزی یک مردِ ثروتمند،پسربچه کوچکش رابه ده بردتابه اونشان دهدمردمی که درآنجازندگی میکنند،چقدرفقیرهستند
آن دویک شبانه روزدرخانه محقریک روستایی مهمان بودند،درراهِ بازگشت ودرپایانِ سفر،مردازپسرش پرسید:
نظرت درموردِمسافرتمان چه بود؟پسرپاسخ داد:
عالی بودپدر!پدرپرسیدآیابه زندگی آنهاتوجه کردی؟ پسرپاسخ داد:بله پدر!وپدرپرسید:چه چیزازاین سفریادگرفتی؟ پسرکمی اندیشیدوبعدبه آرامی گفت: فهمیدم که مادرخانه یک سگ داریم وآنهاچهارتا،مادرحیاطمان یک فواره داریم وآنهارودخانه ای دارند که نهایت ندارد،مادرحیاطمان فانوس هایِ تزیینی داریم وآنهاستارگان رادارند،حیاطِ مابه دیوارهایش محدودمیشوداماباغِ آنهابی انتهاس!
باشنیدن حرفایِ پسر،زبانِ مردبندآمده بود،بعدپسربچه اضافه کرد:
متشکرپدرتوبه من نشان دادی که ماچقدرفقیرهستیممخلص🙌🙌🙌🙌
یاعلی❤۲۴❤
...