عکس ژله محلبی
فاطمه قادری
۲۳
۹۶۳

ژله محلبی

۲۳ مرداد ۹۸
👈👈👈لطفا ورق بزنید👉👉👉
عکس بعدی #من_و_سری_عکسهای_جلوی_آشپزخونه_مون 😜

ژله محلبیای بدعکس من که یک ماه پیش درست کرده بودم😅 تقریبا شونصدتا عکس ازشون گرفته بودم تا یکی دوتاش خوب دربیاد😞😐
دیگه الان اینا خوباش بود🙈🙈🙈😅😅😅

این دفعه من شش لایه درست کردم خیلی خوشمزه تر شد.👌
یعنی بجای اینکه یک بار دسر سه لایه ژله محلبی رو تولیوان بریزم، دو بار سه لایه ریختم.👍😋
...
نظرات