عکس سالاد پیازچه
mahsa.68
۱۵
۳۹۴

سالاد پیازچه

۷ شهریور ۹۸
کنسرو ذرت هم بهش اضافه کردم
خیلی خوش طعم شده بود با عطر پیازچه
...
نظرات