عکس دوپیازه

دوپیازه

۱۷ مهر ۹۸
"برکت مهمان"

زنی بود که مهمان دوست نداشت...!!

روزی همسر او به نزد "حضرت محمد (صل الله علیه و آله وسلم)" میرود و بازگو میکند که همسر من مهمان دوست ندارد...!!!

حضرت محمد به مرد میگوید:
برو و به همسرت بگو من فردا مهمان شما هستم...

فردای آنرور حضرت محمد مهمان آن زن و مرد میشود...

هنگام رفتن از آن خانه زن میبیند که پشت عبای حضرت محمد (ص) پر از مار و عقرب است...

زن فریاد میزند یا محمد(ص)
عبای خود را بیرون بیاورید...

حضرت محمد (ص)* می فرمایند؛

اینها "قضا و بلای" خانه شما است که من می برم...

"پس مهمان حبیب خداست و از روزی اهل خانه کم نمیشود و قضا و بلای اهل خانه را با خود می برد..
‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌

سلام دوستای گلم 🌿🌿🌿
خیلی خیلی دوستتون دارم ⚘🌼⚘🌼⚘🌼⚘
شادوووووپیرووووز باشید🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
...