عکس حلوا پسته
♡(بانو)♡ ☆
۷۳
۴۴۸

حلوا پسته

۲۵ مهر ۹۸
دیشب خواب عموم ومیدیم صبح که بیدارشدم چشام خیس اشک بود😔


امروزپنج شنبه برای اموات حلواپختم وبین چندازهمسایه هاتقسیم کردم
برای شادی روح عمومهربونم که یک سال هم ازفوتشون نمیگذره😔
شادی روح مادربزرگوارمامان راستین""خواهربزرگوارمامان مینا(فاطمه خانم)وشادی روح پدربزرگوارمریم جان(ترنم وطلوع)
انشالله روح همه اموات درآرامش
#حلواپسته#پسته#حلوا#
...
نظرات