عکس خمیر سمبوسه  (سمبوسه)
خانوم خونه
۱۱۰
۱.۸k

خمیر سمبوسه (سمبوسه)

۲۹ مهر ۹۸
سلام دوستان برای بار اول با دستور پاپیون خمیر سمبوسه درست کردم
توی دستور نوشته ۳ پیمانه آردو بریزیم توی ظرف بعد ۱ لیوان آب رو بریزیم توش منم همین کارو کردم خمیرم خیلی خشک شد و آرد خشک هم توی ظرفم باقی موند بعد با دستم کم کم بهش آب اضاف کردم و ورز دادم خمیرم چسپنده شد و با ورز دادن چسبندگیشو گرفتم یک ساعت و نیم بهش استراحت دادم بعد چونه های کوچیک درست کردم خیلی خیلی خمیر خوب و نرمی بهم داد با این اندازه دستور ۳۸ دونه سمبوسه به همین اندازه درست کردم .

(شما دوستان خواستین درست کنین اول اب رو بریزین توی ظرف بعد کم کم آرد اضاف کنین تا جایی که خمیر دلخواه بدست بیاد)
لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/837d4ou9hi9mmgvjlgkqevld0sltbpgs
...
نظرات