عکس لیمو ترش شکری
reyhan_chef
۱۳۴
۸۸۸

لیمو ترش شکری

۱۰ آبان ۹۸
پاییز را دوست دارم…😍
ﭘﺎﯾﯿﺰ، ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﺩﻩ!😵
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻟﺮﺯ ﮐﺮﺩﻩ!😖
ﺑﻐﻀﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ!😬
ﺣﺮﻓﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ !😶
ﻣﻦ، ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﺐ ﻭ ﻟﺮﺯ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻢ!🙏
ﭘﺎﯾﯿﺰ، ﻋﺮﻭﺱ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺼﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ...👑
ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ؛😉
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ؛🍁
ﻟﻪ ﻧﮑﻨﻢ؛🚫
ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ ﺍﻡ ﻣﯽ ﻛﺮﺩﻧﺪ …!!!🍂💛
#پاییز_زیبــا_🍁
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
چه دلنواز اومـــدم😍
اما با نـاز اومـــدم😍
سلام سلام🙋
اینم لیمو شکری های مـن😉
دیروز که دیدم مامان امیرحسین عزیز گذاشته گفتم منم بزارم😁
ممنـونم از همراهیاتون💋💜
_maryam_
...
نظرات