عکس ترشی کلم بروکلی

ترشی کلم بروکلی

۴ آذر ۹۸
شما یه کبریت بردار
روشن کن بنداز تو یه جنگل !
به ساعت نمیکشه همه چیز نابود میشه ؛
حکایت بعضی آدم هاست ...
خودشون ارزشی ندارن اما !
زندگیت رو با خاک یکسان میکنن...!

#استینگرپلاس
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
با تشکر از دستور دوست و کاربر عزیز محبوب جون بابت دستور خوبشون .
لینگ دستور ترشی کلم بروکلی در پاپیون👇
https://sarashpazpapion.com/recipe/3a82ab2baf709499e02286efffe53962
...
نظرات