عکس لیمو ترش شکری
vida.k
۱۹۹
۱۰۰۰

لیمو ترش شکری

۵ آذر ۹۸
لیمو عسلی
برای اولین بار درست کردم. قرار نبود ازش عکس بگیرم وگرنه توی یه شیشه خوشگل درست میکردم.😐
#لیموترش_شکری #لیمو_عسلی #لیمو_شکری
...
نظرات