عکس یلدای ۹۸
فائزه
۱۷
۳۳۲

یلدای ۹۸

۷ دی ۹۸
✨برایت چه بخواهم ز "خـدا"
❤️بهتر از اینكه
✨خودش پنجره باز اتاقت باشد
❤️عشق، محتاج نگاهت باشد
✨خلق، لبریز دعایت باشد
❤️و دلت تا به ابد
✨وصل خدایی باشد
❤️که همین نزدیکی‌ست
...
نظرات