عکس کیک سپندارمذگان وسالگرد ازدواجم
رازقی کیک
۳۱
۹۶۶

کیک سپندارمذگان وسالگرد ازدواجم

۲۸ بهمن ۹۸
سپندارمذگان رو به همه عشاق ایرانی تبریک میگم، چون این عشق هست که باعث میشه زندگی قشنگتر باشه،عزیزان زندگیتون پر از عشق، البته فردا هست که من بخاطر سفر امروز درست کردم،
...
نظرات