عکس خورش مرغ و کاری(هندی)
farah.foroughi
۲۰
۹۲۰

خورش مرغ و کاری(هندی)

۵ فروردین ۹۹
😋😍 نهار امروز ما 😍😋
💐❤️ جاتون خالی دوستان عزیزم ❤️💐
...
نظرات