عکس ذرت مکزیکی
سهیلا
۳۷
۷۷۶

ذرت مکزیکی

۲۹ اردیبهشت ۹۹
خدایا به حق اماممان علی (ع)

کاری کن ، جمع تمام دوستا جمع باشه
جای هیچ عزیزی خالی نباشه ،
دل همه آدما شاد باشه و غم نباشه،
مریضی از تمام آدما دور باشه ،
بین هیچ آدمی کینه و کدورتی نباشه ،
هیچ زبونی به دشنام باز نشه،
هر بلا و اتفاق ناگواری از همه دور باشه ،
هیچ درگیری و دعوایی نباشه،
جیبای همه پر پول باشه ،
هر بی پناهی سرپناهی داشته باشه ،
چشمه روزی همه آدما پرجوش و خروش باشه،
تمام عزیزایی که ازشون دوریم رو در پناه خودت حفظ کن
و این فاصله ها رو وصال کن
خدایا از گناهانمون بگذر
...
نظرات