عکس نان رمضان تبریز
مه یاس
۱۲۵
۸۰۴

نان رمضان تبریز

۹ خرداد ۹۹
آغا هرچی ازین نون بگم کمه.خیلی نرم و خوشمزه.دیگه تصمیم گرفتم ازین به بعد فقط به این روش نون درست کنم.
...
نظرات