عکس باقالی پخته
ڣاطݦہ ݦۅسۅے
۴۴
۱.۲k

باقالی پخته

۱۴ خرداد ۹۹
برای رسیدن به دوردست ها, باید از نزدیکی ها گذشت اما رسیدن به نزدیکی ها به سهولت میسر نیست
...
نظرات