عکس باقالی پخته
Mrs_rad_73
۰
۳.۷k

باقالی پخته

۱۹ اردیبهشت ۰۰
ورق بزن
جاتون سبز🍃
باقالی هارو ریختم تو زودپز و بهش نمک فلفل قرمز و گلپر فراوون زدم گذاشتم ۴۰ دقیقه تو زودپز پخت..واای مزش عالی شد.بعدم بهش سرکه قرمز انگور طبیعی و دوباره نمک و گلپر اضافه زدم🤤🤤🤤🤤جاتون خالی
دعا برای مادرشوهرجانمو فراموش نکنین😓🙏🏻مرسی🙏🏻🙏🏻🍃🍃
#باقلا_پخته
#باقالی_پخته
https://sarashpazpapion.com/picture/1160d2b71cb845749eb6a313696008e6 کیک تولدم

https://sarashpazpapion.com/picture/f388f716b5b7498366778db8e39bd95e


https://sarashpazpapion.com/picture/93ab75c2bcce19eb261b66e5d44f0793

https://sarashpazpapion.com/picture/c53ec7b820b9765bd439c0e12e23b656

https://sarashpazpapion.com/picture/1279d99fd28596ae1d6803764309736f

https://sarashpazpapion.com/picture/85f9ec87fc9879916affa0b96f370310

https://sarashpazpapion.com/picture/5fee327148200a46a2ace77359a3eb6f

https://sarashpazpapion.com/picture/51cabc81d4259000e327965cd41178ce

https://sarashpazpapion.com/picture/2c8aab83f893b7dde9d94eff6c90cbe9

https://sarashpazpapion.com/picture/9e686844e3f0fab9fb42db366c1d7190

https://sarashpazpapion.com/picture/157621b8ce0d7475628f235c331486ee

https://sarashpazpapion.com/picture/a8972be1298baee2851290c6986febc2

https://sarashpazpapion.com/picture/7498fbb5bcd942028baefe81adbbea48

https://sarashpazpapion.com/picture/79958d657c776efaf57552f3633683ad

https://sarashpazpapion.com/picture/3e94794a91ce4f2ede4d7cc17d3d846e

https://sarashpazpapion.com/picture/509f0eb20676317e68b23073c49d0dee

https://sarashpazpapion.com/picture/ddf5f592b5b140134019542c1d5df9d1

https://sarashpazpapion.com/picture/43d70276b2a0b71c3bf5c84250843417

https://sarashpazpapion.com/picture/afae4e037e15cd6d41841e86a11873ed

https://sarashpazpapion.com/picture/d327041ac8b36a2d15fc2e9bccd43c47

https://sarashpazpapion.com/picture/f9cc4d73e98b05f7537a0aaab3e15982

https://sarashpazpapion.com/picture/ca547d3bdde70ed1569106c2eba5563d

https://sarashpazpapion.com/picture/54035dc7a3f7696a4a1829c460bdeffc

https://sarashpazpapion.com/picture/a082fef321687e0324cb8baaf1f7505c

https://sarashpazpapion.com/picture/ae1592f3e565bbe5d177a466e5d9e2d0

https://sarashpazpapion.com/picture/6e18bf20aa122c2f8a554781b56119c8

https://sarashpazpapion.com/picture/fe38720b32c7fc8bfb161f0947bb2290

https://sarashpazpapion.com/picture/a147260108ea7c6b07357fbcbdb99a29

https://sarashpazpapion.com/picture/fc08620cb59a9e1ae1300100c5ff1254

https://sarashpazpapion.com/picture/6d784feae09024db3cee3f2a001c7acc

https://sarashpazpapion.com/picture/6d784feae09024db3cee3f2a001c7acc

https://sarashpazpapion.com/picture/a1b1dac2ef0edf0f185c4a5de2df6dcd


https://sarashpazpapion.com/picture/5969b03f44184fe465f404f83009a7ba


https://sarashpazpapion.com/picture/4bb143ed275f201d60792b2e646e9bdb


https://sarashpazpapion.com/picture/cbd4950c2185e474f0a9ef9f0a0c305b


https://sarashpazpapion.com/picture/8ca642bfffd530d70901daac57d2ef8b


https://sarashpazpapion.com/picture/ce2c207cfafdcf247aae438b774024ab
...