عکس قهوه دالگونا
•Reyh.A.n•
۲۱۶
۱k

قهوه دالگونا

۲۲ تیر ۹۹
همراه دانمارکی های خوشمزه آماده😂
خودم نتونستم درست کنم شمام اینقد برای قرار گروهی گذاشتید دلم خواست😐
در نتیجه رفتم خریدم😋😂
اومدم با یه قهوه دالگونا نمیدونم اسمشو درست گفتم یا ن و دانمارکی یه عصرونه خوب زدیم بر بدن تا به عرض خود بیافزاییم😂😂😂
فعلا هم ک خبری از باشگاه ها نیست ک بریم لاغر کنیم😐
بخورید و بیاشامید ولی مواظب چاق شدن خود باشید😌😂
دعا فراموش نشه
خدایا...از وزن ما بکاه و به عمر ما بیفزا😍😂

این فنجونه هم برا دبیرستان مامانمه😂جایزه بوده
...
نظرات