عکس سمبوسه پیتزایی
vida.k
۳۷۹
۱.۴k

سمبوسه پیتزایی

۱ مرداد ۹۹
#قرارگروهی
برادر فلافل جان
اینقدر فلافل دیدم ک به قول ندا بدجور دلوم کشید
اما خب هیچوقت توی خونه خودم فلافل درست نمیکنم. این کارها مال خونه مامانه😄
دیگه دیروز دست بکار شدم چندتا دونه سمبوسه درست کردم. ورق بزنید داخل سمبوسه و کش پنیر رو ببینید.
مراحلش رو توی استوری میذارم امروز
...
نظرات