عکس کرم بستنی طالبی
معصومه
۸۶
۹۰۶

کرم بستنی طالبی

۱۶ شهریور ۹۹
سلام به روی ماه همتون .
این دسر خوشمزه رو باز با دستور بانو فرشته عزیز درست کردم ولی اینبار روی دسرم رو ژله بریلو سبز که از قبل داشتم ریختم بعد که عکس گرفتم دیدم چقدر سبز جیغی شده برای ارسالشم دودل بودم که بفرستم یا نه آخه به همه چی میخوره جز خوردنی ........ ولی خب مهم طعمش بود که عالی بود .
ممنونم از لطف و بزرگواری تک تکتون .
...
نظرات