عکس بستنی طالبی باماالشعیر
پاپیون جان قبولش کن 😍
این بستنی بسیارخوشمزه ولطیف هست ویکباردرستش کنی بازم دوست داریددرستش کنید
...
مواد لازم

بستنی طالبی باماالشعیر

۴
مواد اصلی
طالبی خردشده
۲۰۰ گرم
خامه قنادی یا(2 پیمانه)
۴۰۰ گرم
شکر (یا 1 پیمانه)
۱۵۰ گرم
وانیل
۱/۴ قاشق چای خوری
نمک
۱/۴ قاشق چای خوری
تخم مرغ
۱ عدد
ماءالشعیر (بدون طعم)
۱ پیمانه
رنگ خوراکی سبز
۱ قاشق مربا خوری
کلمات کلیدی

بستنی طالبی باماالشعیر

دسر بستنی طالبی عصرانه
طرز تهیه

بستنی طالبی باماالشعیر

درجه سختی
زمان تهیه ۳۰
دقیقه
زمان پخت ۲۰
دقیقه
۱
ابتداطالبی رابانیمی ازشکردرمخلوط کن ریخته تاپوره شودوبعددرظرف مناسب ریخته وروی حرارت قرارمی دهیم وهم می زنیم تاکمی غلیظ شودوبعدازروی حرارت برداشته ومی گذاریم تاکاملاسردشود
۲
سپس درظرفی دیگرتخم مرغ راباهم زن زده تاکف کند بعد وانیل ،نمک، وباقی شکررااضافه کرده وهم زدن راتاجایی ادامه می دهیم تا مواد روشن،کشداروحجم مواددوبرابرشودادامه می دهیم وبعدسرعت هم زن راکم کرده وماءالشعیررابه تدریج اضافه کرده تاباسایرموادیکدست شودادامه می دهیم.
۳
بعدخامه راباهم زن زده تافرم بگیردوبعدبه موادبالااضافه میکنیم وهم چنان سرعت هم زن بایدکم باشدودرآخرطالبی خنک شده رااضافه می کنیم وموادرادرظرف مناسب ریخته وسرپوش راگذاشته ودرفریزرمی گذاریم وهردوسه ساعت هم می زنیم تایکدست شوداین عمل تاسه بارکفایت می کند ودیگر یخ نمی زنداین بستنی بعداز۲۴ ساعت می توان میل کرد.
سایر نکات

بستنی طالبی باماالشعیر

دراین بستنی ازمیوه های دیگرمثل موزهم می توان استفاده کرد
رنگ خوراکی سبزدراین دستوردلبخواهی هست ورنگ بستنی راخوشرنگ می کندودرآخربه مواداضافه می شود(یعنی قبل ازقراردادن درفریزر)
اگرمیوه شماشیرین بوددوقاشق ازشکرکم کنید
دراین بستنی می توان ازدویست گرم خانه صبخانه ودویست گرم خانه قنادی استفاده کردموردی نداردولی کامل خامه صبحانه نمی شود
امیدوارم درست کنیدولذت ببرید?
عکس و تصاویر ارسالی از بستنی طالبی باماالشعیر
نظرات دستور پخت

بستنی طالبی باماالشعیر