عکس مربای انجیر
~fatemeh~
۹۵
۱.۶k

مربای انجیر

۲۳ شهریور ۹۹
براى رسيدن به اهداف بزرگ بايد قدم هاى کوچک را جایگزین قدم های بزرگ کنیم تا به صعود و موفقیت دست یابیم.🌺

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
...