عکس ژله تزریقی
لطفاورق بزنید
مelha
۷۰
۱.۴k

ژله تزریقی لطفاورق بزنید

۵ مهر ۹۹
چه شاعرانه است فریادشان زیرپاهایمان! 🍁
برگ هایے که روزی برای آرامشمان، 🌿🌿
به سایه وسکوتشان پناه میبردیم...
🔹🔸🔹🔹🔸🔹
بازم #ژله #ژله-تزریقی #گل-آفتابگردان #خوشمزه 🌻🌻
بدون ابزار باسرنگ معمولی...
رنگ زرد زعفران هست وزمینه ژله یه رنگ پاییزی زیبا که ازترکیب چندتاژله درست شد😍
امیدوارم بپسندید☺💛
...
نظرات