عکس حلیم بلغور
azra
۱۰
۱۳۱

حلیم بلغور

۱ آبان ۹۹
به یاد مادرشوهر عزیزم که هر سال این غذا رو نذری میپختند . لطفاً برای شادی روحشون صلوات بفرستید .ممنونم
...
نظرات