عکس خاگینه ی مغز دار
(عصرونه)
Masoom
۱۰۰
۱.۵k

خاگینه ی مغز دار (عصرونه)

۲۷ آبان ۹۹
وزیدن گرفته‌ست باد خزان

به گوش آید از دور داد خزان

گل و سبزه و برگ‌های قشنگ

مباشید غافل ز یاد خزان

نخواهد ز بین شما هیچ یک

برد جان بدر از جهاد خزان

به سویی فتد هر یک از جمعتان

ز توفان تند ز یاد خزان

کنونی که هستید بر شاخه‌ها

به دور از گزند و عناد خزان

از این بزم جانبخش سودی برید

که محوش کند انجماد خزان


ببین چی اوردم براتون😋😋😋😋😍
منکه عاشقشم شماهارو نمیدونم 😉😍
هوسونه ی خودم جان😁
وبادستور خودم جااااااااااان😇
فک کنم خیلی خودمو تحویل گرفتم😅🤣
دیدین گفتیم پست قبلی رو نخورید میخوام یه پست خوشمزه بیارم براتون😅😚
حالا اینو میخورید یا پست قبلی رو؟؟؟؟🥰🤗
دیگه زیاد حرف زدم من برم بای🏃‍♀️🏃‍♀️💃🏃‍♀️🙃

دوستان اینم دستور خاگینه ی مغزدار👇
خــاگــیــنــه
هفــت قــاشــق ارد
دوقــاشــق شــڪــر
یــڪــم وانــیــل
یــڪ قــاشــق ســرخــالــے بــڪــیــنــگ پــودر
پــنــج عــدد تــخــم مــرغ
پــنــج قــاشــق شــیــر
مــواد شــیــره خــاگــیــنــه
یکو نیم لــیــوان شــڪــر ویکو نیم لــیــوان اب بــا نــصــف لــیــوان گــلــاب ویــڪــم زعــفــران مــیــزاریــم بــجــوشــه زیــرشــو خــامــوش مــیــڪــنــم تــا خــنــڪ شــه

همــه مــواد رو بــا همــدیــگــه مــخــلــوط مــیــڪــنــیــم مــیــریــزیــم تــو تــابــه یــا قــابــلــمــه روشــم گــردو خــورد شــده مــیــریــزیــم بــا شــعــلــه ڪــم ســرخ مــیــڪــیــنــم درشــو بــزاریــن ڪــه خــوب پــف ڪــنــه.بــعــد شــیــره اے ڪــه از قــبــل امــاده ڪــردیــم وخــنــڪ شــده رو روے خــاگــیــنــه داغ مــیــریــزم

#خاگینه#قیقاناخ#تبریز#خوشمزه#باشهد#اجیلی#خاگینه_مغزدار#عصرونه#masoomeh


🍃🍂🌴🌵🌾🌿☘🍀🌳🌳🌺🌲🌱🌹🥀⚘🌷🌷🌻🌻💐🌸🏵🌹🥀🌲🌷🌷
...
نظرات