عکس مینی کیک نارنگی با سس مخصوص
پگیتا
۱۲۲
۱.۱k

مینی کیک نارنگی با سس مخصوص

۲۹ آبان ۹۹
🍁🍂عکس پاییزی🍂🍁
(لطفا ورق بزنید)

🔆 دکان دوستی را نبند

اگر همه مغازه ها تعطیل شد، تو اما دکان دوستی را نبند.

اگر همه بازار ها رو به کسادی رفت و همه سکه ها از رونق افتاد ،تو اما بازار عشق را کساد مکن و سکه جوانمردی را از رونق نینداز.

اگر قحطی آب و نان آمد ، تو اما نگذار که قحطی انسان نیز بیاید.

اگر محتکران، خورد و خوراک را و مال و منال را دریغ کردند تو اما نور و شور و جان و دل را احتکار نکن.

ما ورشکستگان جور روزگاریم اما نباید که برنشستگان کشتی اندوه نیز باشیم.

اگر حتی هوا جیره بندی شده است، تو اما امیدت را حبس نکن ، لبخندت را نیز و آرزوهایت را.

دست تنگی را به دلتنگی بدل نکن ؛ باشد که فراخی دل، گشادگی ِروز و روزی نیز بیاورد...

✍️#عرفان_نظرآهاری

─┅─═इई 🍁🍂🍁 ईइ═─┅─
...
نظرات