عکس مُفَلَک
mami sari&eli
۵۷
۹۴۷

مُفَلَک

۱ آذر ۹۹
غذای جنوبی که اسمش مُفَلَک هستش یاگِوده(گودو)
که از بلغور گندم درست میشه و با خورش خورده میشه البته با ترشی بادمجون هم محشره👌😋
#گودو#مفلک#خورش#مُفَلَک#جنوب#بادمجون#جنوبی#گِوده
...
نظرات