عکس مربا به
Roya banoo
۵۲۸
۲k

مربا به

۳ آذر ۹۹
#مـربـا_بـه😋#عکسها_بدون_ادیت_و_با_نور_خورشید😍🌞#ورق_بزنید😍
بیچاره پایـــیــز ...🍁🍂

دستش نمک ندارد...

این همه باران به آدم ها میبخشد🌧☔، اما همین آدم ها تهمت ناروای خزان را به او میزنند...🍂🍂

خودمانیم ...

تقصیر خودش است ؛

بلد نیست مثل " بهار" خودگیر باشد🌳🌿

تا شب عیدی زیر لفظی بگیرد و

با هزار ناز و کرشمه سال تحویلی را هدیه دهد ...😊

سیاست " تابستان " را هم ندارد🍃

که در ظاهر با آدم ها گرم و صمیمی باشد

ولی از پشت خنجری سوزناک بزند

بیچاره .....🥀🥀🍁🍂
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زندگی زیباتر میشود😍

به شرطی که به اندازه تمام برگ های پاییز🍂🍂

برای یکدیگر آرزوی خوب داشته باشیم..😍

بهترینها رو براتون آرزومندم... 😘😘
#یکشنبه1399/09/02📆
#ساعت22:50🕚
...
نظرات