عکس حلوا
ریحان
۱۷
۲۲۸

حلوا

۱۶ آذر ۹۹
برای اندیشیدن وقت بگذارید٬
اما زمانیکه وقت عمل رسید٬
اندیشیدن را متوقف کنید و حرکت کنید.

#حلوا_شیر با دستور #محبوبه_خدمتی عزیز
#حلوا
#حلوا_شیر
#رزت
...
نظرات