عکس چالش سفره ساده یلدا
#قرار_پاپیونی_مصی جون

چالش سفره ساده یلدا #قرار_پاپیونی_مصی جون

۱ ماه پیش
عکس ها رو ورق بزنید
اینم سفره ساده یلدای ۴ نفری ما
امسال یلدا تحت تاثیر خیلی چیزا قرار گرفته بود مثل کرونا و بدتر از اون اوضاع اقتصادی تابسامان کشور ما
منم چون مهمون نداشتم به همسری نگفتم که چیزی تهیه کنه میشنیدم که موز شده کیلویی ۳۸ هزار تومن انار کیلویی ۱۸ هزار تومن آجیل و بقیه چیزا هم که ...
چقدر ناراحت کننده بود که حتی میوه هم از سفره ها داره برداشته میشه خدا هیچ پدری رو شرمنده خانواده اش نکنه که برای بعضی ها این شب ها نه تنها شیرین و لذت بخش نیست بلکه خیلی غم انگیز و ناراحت کننده هم هست
ماهم سه تا سیب و سه تا انار از قبل داشتیم همونارو با چیزایی که خونه داشتیم چیدیم و شد یلدای ۹۹ ما
...