عکس عصرانه بچه ها
موز و توت فرنگی شکلاتی

عصرانه بچه ها موز و توت فرنگی شکلاتی

۹ دی ۹۹
#قرار_پاپیونی_مصی جون
دوستای گلم عکس گویای مطلب هست
خیلی آسون و خوشمزه است😍😋
و مطمئنا بچه هاتون ازش استقبال میکنن🙌
موز🍌 رو بهش چوب بستنی بزنی داخل شکلات🍫
آب شده فروکنید و روش رو با انواع ترافل تزئین کنید
توت فرنگی🍓 روهم به همین شکل بهش خلال دندان بزنید و داخل شکلات🍫 آب شده فرو کنید و با ترافل یا پودر پسته گردو و... تزئین کنید
از این ایده میتونید برای تولد بچه ها هم استفاده کنید🎈🎉🎈🎉🎈
...