عکس کیک شیره انگور
foroozan
۱۳
۱۲۰

کیک شیره انگور

۲۶ دی ۹۹
الهم عجل لولیک الفرج🙏

زندگی کن به شیوه خودت.
باور کن لازم نیست همه را راضی نگه داری !
لازم نیست نگرانِ چگونگیِ قضاوت شدنت در
ذهن آدم ها باشی و لازم نیست خودت را
با اعتقاد و باورشان هماهنگ کنی !
مطمئن باش هرچقدر هم که زمان بگذاری
و هرچقدر هم که خوب باشی ؛
حریفِ تمامِ سلیقه ها ، اندیشه ها
و باورها نخواهی شد !

#نرگس_صرافیان_طوفان‌
...
نظرات