عکس دونات
fesqeli83
۱.۱k
۱.۲k

دونات

۲۸ بهمن ۹۹بخند؟ نیست!‌‌ .🥀.
امید؟ مرده!‌ .🌶.
زندگی؟ کیلو‌چنده .🍷.
آدما؟ تنهان .🥤.
رفیق؟ دشمن .🚗.
مجبت؟ وجودنداره .🎈.
حرف؟ مفته .🥊.
خانواده؟رفتن .🚶‍♂️.
غم؟درهمین‌حوالی .🧣.
سکوت؟ پرمعناست.🎒.
دغدغه؟ زیاده.👠.
خوش‌بختی؟ کم‌شده .☎️.
مرگ؟ آرزوی‌خیلیا .💄.
عشق؟ گمشده .⛑.
شکست؟ زیاده .📕.
شب؟ گریه‌بیصدا .📮.
چشما؟ پرخون .🩸.
فکرا؟ پردرد .🖍.
گریه؟ فراوونه .📍.
تَرَک؟ روقلب‌خیلیاست .📌.
خواب؟ کابوسه .🧲.
کمبود؟ محبته .💉.
مهربونی؟ فیکه .🥁.
دروغ؟ قشنگه(: .📈.

نویسنده:تنهایی

...
نظرات