عکس فلافل آبادان
sedi
۸۰
۱.۸k

فلافل آبادان

۲ هفته پیش


بخند
بلندتر بخند
تا عادت کنے بہ خندیدن
دنیا اونقدر هم کہ فکر مےکنے جدے نیست

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

سلام مهربونا 😊
گفتم وسط این همه کاپ کیک و پاپسیکلز ی فلافل هم بزارم تنوعی بشه 😅
هنوز تموم نشده کارهای ولنتاینی پس تحمل کنید یکی پس از دیگری تو روزهای آینده میاد 🙈تا تموم نشه دست از سرتون برنمیدارم 🥴
ان شاا...روز مرد هم بتونم کارهای خوشکلی درست کنم و بفرستم 🤪خدایا بفرست مشتری😩😢 بلند بگو الهی آمین 🤪🤪🤪
...
نظرات