عکس کباب تابه ای مرغ
Reyhan.r
۱۶
۲۸۳

کباب تابه ای مرغ

۱ ماه پیش
لینک کارهای مشابه قبلیم با دستور:
https://sarashpazpapion.com/picture/4ff173b1ea183ca5e7c638e12d3fc314

https://sarashpazpapion.com/picture/1e4f3b121793b3ed1cc0425952826b47
#کباب #کباب_تابه_ای #کباب_تابه_ای_مرغ #سینی_مسی #مس
...
نظرات