عکس کاکا(شیرینی محلی)
ZiZiGgOoLoO
۲۱
۲۱۸

کاکا(شیرینی محلی)

۱ ماه پیش
به اندازه ی ابدیت ترسناک است که بدانی دیگر هیچ وقت، هیچ کس آنقدر عجیب، آنقدر ایده آل و آنقدر غریب دوستت نخواهد داشت! 🌷
...
نظرات