عکس خوراک مرغ و سیب زمینی
sara.h
۱۳۷
۱.۸k

خوراک مرغ و سیب زمینی

۷ اردیبهشت ۰۰
اگر عشق آخرین عبادت ما نیست
پس آمده‌ایم اینجا برای کدام درد بی‌شفا
شعر بخوانیم و باز به خانه برگردیم؟
 s💘s
...