عکس پنه آلفردو
Kiani
۲۶
۷۴۹

پنه آلفردو

۱ خرداد ۰
♦️ کپشن رو بخونید لطفا ♦️

📚اگر کمی از شکرگزاری استفاده کنید زندگی تان کمی تغییر خواهد کرد.اگر هر روز به میزان زیاد از شکرگزاری استفاده کنید زندگی تان از راه هایی که حتی تصورش را نمیتوانید بکنید تغییر خواهد کرد،شکرگزاری نه تنها همه چیز زندگی تان را فزونی می‌بخشد و چند برابر می کنند بلکه چیزهای منفی را هم محو میکند.

📚کتاب قدرت «راندابرن»

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

🙏خداروشکر که تنی سالم‌ داریم ...
🙏خداروشکر که همسر و بچه های سالم داریم ...
🙏خداروشکر که پدر و مادرمون هنوز کنارمونن ...
.
.
.
🙏خداروشکر که خدایی برای شکر گذاری داریم ...

واسه داشته هامون خداروشکر کنیم تا خدا صدبرابرشو بهمون بده .آلهی آمین🙏
➖شما چقدر توی زندگیتون شکرگذارید ❓❓❓

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

برای همتون آرزوهای خوب دارم گلای من ⚘⚘⚘
...
نظرات