عکس پیتزا مرغ و قارچ
فـریـبـا
۱.۳k
۴.۸k

پیتزا مرغ و قارچ

۲۵ خرداد ۰۰
#قرارگروهی ❤آشپزی به وقت عشق❤ آدم‌های مهربان در مقابل خوبی‌های یک طرفه شان
هرگز احساس حماقت نمی‌کنند.
چون خوب بودن برای آن‌ها عادت شده
آدم‌های مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستند.
آن‌ها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند
...
نظرات