عکس پاستیل براق
Hanieh.g
۱.۲k
۲k

پاستیل براق

۲۷ خرداد ۰۰
‹‹ 💜☘️››‹‹ 💜☘️››
مادربزرگم‌می‌گوید :
زمان‌ما‌دوستت‌دارم‌دائم‌المصرف‌نبود.
نهایتاًپدربزرگت‌که‌خیلی‌در‌دلم‌گُل‌می‌کرد
قرمه‌سبزی‌می‌پختم‌با‌سالادشیرازی. 
چای‌دارچین‌دم‌می‌کردم‌برای‌عصر.
ماتیک‌می‌زدم‌واز‌این‌بساط‌ها !
پدربزرگت‌هیچوقت‌نمی‌گفت
مثلافلان‌چیز‌را‌انجام‌بده‌یا‌نده.
به‌جایش‌می‌گفت‌
زن‌باید‌موهایش‌بلند‌باشدبیایدتاکمرش.
من‌هم‌موهایم‌بلند‌بود،تاکمرم‌بود.
می‌دانستم‌که‌کوتاه‌کنم‌خُلقش‌تنگ‌می‌شود.
دوستت‌دارم‌رازیادنمی‌گفت‌
اماغذا‌که‌می‌خوردم‌یک‌دل‌ ِسیرنگاهم‌می‌کرد.
وقت‌هایی‌که‌می‌رفتیم‌چرخی‌بزنیم‌
یک‌کاست‌می‌انداخت‌داخلِ پخش‌ماشین‌ومی‌خواند :
دوسِت‌دارم‌می‌دونی .. این‌کار ِدله ..
بعدمی‌گفت : کاست‌ها‌نباشندآدم‌دلش‌می‌ترکدهاخانم.
مگرنه ؟
من‌هم‌لبخندکی‌می‌زدم‌ومی‌گفتم :خانم‌موافق‌است.
ماخیلی‌بلدنبودیم‌بگوییم‌دوستت‌دارم،اما‌همین‌کارهامزه‌اش بیشترازگفتنش‌بود.
شماهاجوانیدوامروزی.#نمی‌گویم‌نگویید. اماخب‌آدم‌باید‌کاری‌هم کندبرای‌دوست‌داشتنش...
💜💜💜💜💜💜💜
این پست ساده رو به مناسبت ۵کا شدنم ارسال کردم..تقدیم به همتون که در هر شرایطی کنارم هستین..🌻🌿
کلّی ذوق کردم...خیلی خیلی قدرتونو میدونم....خداروشکر میکنم کسایی را دارم هرچند مجازی اما واقعی..هانیه عاشق تک تکتونه👑💜
#خدایا_شکرت
#هانی
...
نظرات