عکس کیک موزی
aniseh.y
۲۰۰
۱.۵k

کیک موزی

۲۱ تیر ۰
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
خانهای به اندازه آسمان، میهمان گامهای مرد و زنی میشود که تمام جهان، بسته گامهای صبورشان خواهد شد! و تاریخ تازه از همین لحظه آغاز خواهد شد و ملایک تا ابد در سجده جاودان خود خواهند ماند! حالا لحظه آغاز ابدیت است .🌹🌹
پیوند علی علیهالسلام و فاطمه علیهاالسلام مبارک باد🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
...
نظرات