عکس سفارش مشتری

سفارش مشتری

۱۵ مرداد ۰
به کسی اعتماد کن که 
اندوه در لبخندت 
عشق پنهان شده در خشمت 
و معنای واقعی سکوتت را بفهمد. . .
...
نظرات