عکس کراسان
لطفاً کپشن خوانده شود
مصی
۱۱۹
۳.۲k

کراسان لطفاً کپشن خوانده شود

۷ مهر ۰
کراسان به این روش که لینک دستورش را گذاشتم درست کردم
با دستور خودم اینم لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/494736bbef39e49e3e621ac4073d1da5
...
نظرات