عکس نان رول پشمکی
Mahdieh
۴۵
۳۴۱

نان رول پشمکی

۱۱ آبان ۰
بماند به یادگار..... روزی که حال خوبی نداشتم و حرصمو رو ورز دادن این خمیر پیاده کردم.😤😤...
عجب حال خوبیه وقتی حوصله هیچی نداری و از دنیا بریدی اما با درست کردن یک نان حال خودتو خوب میکنی🥲🥲...
مرسی از لیلی جون‌🙏🌹 با اینکه خیلی تبحر تو نون درست کردن ندارم ولی خیلی دستور خوب و بی‌نقصی بود👌👌 و از درست کردنش واقعاً لذت بردم و حالمو خوب کرد🥰😍
نصفشو با مارمالاد توت فرنگی و نصف دیگش (اون کنجیدا) با مغز گردو و نوتلا، فیلینگ کردم🤩
عکس آخرم گل پسره که عاشق آشپزیه😍🤗
...
نظرات