عکس ژله بستنی انار
sedi
۶۴
۲.۴k

ژله بستنی انار

۲۷ آذر ۰
عاشق که نباشی ؛
"پاییز" ، می شود مثلِ تمامِ فصل ها ...
نه با آمدنش ذوق می کنی ، نه از رفتنش دلت می گیرد.
عاشق که نباشی ؛ حواست به ته مانده ی پس اندازِ توی جیبت است ، یا اضافه ی پولی که از راننده ی تاکسی می گیری ... و دغدغه ات این است که امروز چای ات را با قند بنوشی یا بدونِ قند .
عاشق که نباشی ؛ برگ های سبز و نارنجی ، برایت شبیهِ هم اند و کافه ها فقط یک مکانِ معمولی اند برای نشستن و نفس کشیدن ...
جهانت هیجانِ زیادی برایِ لبخند ندارد ، اما خیالت راحت است که کسی را هم برایِ از دست دادن نداری .
عاشق که نباشی ؛ پیر می شوی اما موهایت سیاه می مانَد ...

۵۰۰ امین عکس ارسالی من 🤩🤩
#ژله #یلدایی
#یلدا۱۴۰۰
...
نظرات